INFORMASJON:

Information in English - se below scrolling text...

TRIST - MEN SANT...
Vi er skuffet og vi vet at du vil bli skuffet, men meldingen må gis. Ratanaporn & Henning, som står bak prosjektet THAI-MAGAZINE har dessverre tatt en beslutning som vi ikke er stolte av - men vi ser dessverre ingen annen mulighet i dagens Norge.

THAI MAGAZINE vil IKKE bli startet opp i vinter slik vi tidligere har annonsert både her på nettsidene og på vår Facebook fan-page. Det er flere grunner til dette og redegjørelsen for vår beslutning finner du i detalj nedenfor
 
Det trykte magasinet vil altså ikke utkomme som planlagt i februar. Først var november påtenkt som lansering. Det viste seg å ikke være mulig - vi hadde ikke en distribusjonsavtale med Narvesen på plass før midt i oktober, og vi hadde på det tidspunktet allerede flyttet lanseringen fra november 2009 til februar 2010.
 
Helt siden Thai Food Festival på Youngstorget tidlig i juni har det vært arbeidet med markedsføring og informasjon rettet mot potensielle lesere og interessegrupper. Dette arbeidet har vært svært givende og gitt oss en hel del positive reaksjoner og gode "vibrasjoner" fra Thai-entusiaster som sa: "det er på tide", og "vi gleder oss" og ga oss både motivasjon og inspirasjon i arbeidet.
 
Så har vi i tillegg i hele høst arbeidet innbitt med markedsføring mot annonsører, begått omfattende salgsforberedelser samt til slutt foretatt reelt salgsarbeid - som på INGEN MÅTE stod i forhold til responsen fra leserne. Konklusjonen er bitter, men nødvendig: det er rett og slett (under den fortsatt aktive og pågående Finanskrisen) ikke respons god nok fra annonsører til å starte opp..! Responsen fra LESERE og ANDRE INTERESSENTER er altså som sagt både formidabel og hjertevarmende - men dette er ikke nok. Uten tilstrekkelig oppslutning fra annonsører vil ikke et THAI MAGAZINE klare seg.
 
Og vi er svært, svært lei oss for at det blir slik, men i denne runden er det ingen andre konklusjoner det går an å trekke.
 
For de som kanskje ikke er oppdatert om hvordan finanskrisen rammer norske medier, kan vi si at den har slått ned som en formidabel bombe - eller skal vi si en tsunami. Det rammer både store og små. TV2 har mistet 450 millioner kroner i annonseinnganger i 2009, Aftenposten og VG sier opp folk i hopetall og reduserer kostnader over en lav sko. Det har for andre, mindre medier vært en tørke i annonsevolum på opp mot 40-60% av et normal-år. Vi trodde dog det skulle være mulig å starte opp et THAI MAGAZINE i Norge på ren entusiasme, men det er dessverre ikke tilfelle. All honnør til f.eks. THAI TOURIST ORGANIZATION i Stockholm som fra første stund ga sin tilslutning og meldte seg som annonsør. Andre har dessverre vært betydelig mer tilbakeholdne, for ikke å si lunkne. INGEN har avvist ideen eller uttalt seg negativt om målgruppen - men vi har likevel ikke fått bindende beslutninger eller løfter om annonsering fra nok oppdragsgivere/kunder til at vi makter å starte opp.
 
- - -
 
Vi beholder nettsidene www.thai-magazine.com og fan-siden på Facebook - og vi kommer til å snuse i markedet også i tiden som kommer for å følge med og se om vilkår for drift endrer seg for media i Norge. Og, kanskje, kanskje kan bedringer i markedet gjøre sitt til at prosjektet THAI MAGAZINE kan settes tilbake på skinner en gang i fremtiden.
 
I mellomtiden kan vi ikke annet enn å beklage overfor de mange vi skuffer. Hør gjerne av dere - vi gjemmer oss ikke - vi er her begge to og svarer gjerne på mail fra de som henvender seg.

Beste hilsen
THAI MAGAZINE Norge

Ratanaporn | rbj@thai-magazine.com
Henning | hj@thai-magazine.comwww.facebook.com/THAI.MAGAZINE
www.facebook.com/ratanaporn.jakobsen
www.facebook.com/henning.jakobsen.NORWAY


 
*) THAI MAGAZINE fikk sitt iSSN-nummer
(ISSN: 1891-4500) i oktober. Vi fikk også en distribusjonsavtale med Interpress Norge AS om løssalg igjennom Narvesen, noe vi var oppriktig lykkelige for. Dog vurderer vi ikke at denne løssalgsavtalen dekker opp for manglende volumer i annonsesalget.

Markøren over teksten stopper rulling...       ENGLISH Info here     ( 30739 )